Rettin oireyhtymä

Rettin oireyhtymä


Rettin oireyhtymä on erittäin harvinainen etenevä neurologinen sairaus, joka aiheuttaa vaikeaa monivammaisuutta. Sitä esiintyy pelkästään tytöillä ja naisilla.

Rettin oireyhtymässä:
  • Vauvaiässä kehitys näyttää suhteellisen normaalilta, vaikka motorinen kehitys hidastuu noin puolivuotiaasta alkaen.
  • 6-36 kuukauden ikäisenä kehitys alkaa taantua.
  • Nopeasta taantumisesta seuraa opittujen puhetaitojen häviäminen ja käsien käyttämisen taidon merkittävä heikkeneminen tai katoaminen.
  • Tätä vaihetta seuraa hitaampi taantuminen, jolloin motoriset taidot heikkenevät jonkin verran, pysyvät ennallaan tai saattavat karkean motoriikan osalta jopa hieman parantua. Osalla Rett-henkilöistä voi olla mös myöhempi taantumavaihe, jolloin liikuntakyky häviää.

Rett-henkilöt ovat yleensä puhekyvyttömiä tai heillä on vain joitakin puheilmauksia. Rett-henkilöillä ilmenee n. 4-vuotiaasta epilepsiaa.