Psykodynaaminen koulukunta


Sigmund_Freud_1.png
Sigmund Freud

Sigmund Freud:in innoittamana 1940- ja 1950-luvuilla vallalla olleen psykodynaamisen koulukunnan ajattelusuunnan mukaisesti ihmisen psyykkisiä ongelmia tarkasteltiin psykogeenisen selitysmallin pohjalta. Sen mukaan psyykkiset ongelmat (myös autismi) olivat seurausta varhaisten vuorovaikutussuhteiden häiriöistä. (Timonen 2009, 265.)
Margaret Mahler


Margaret Mahler nimitti lapsen ensimmäistä normaalia kehitysvaihetta autistiseksi vaiheeksi. Hän ajatteli, että tässä vaiheessa tapahtuneita ongelmia esiintyi myöhemmin autistisiksi luonnehdituilla lapsilla. (Timonen 2009, 265.)

Jääkaappiäidit


Leo_Kanner_1.png
Leo Kanner

Psykodynaamiselta koulukunnalta saatiin looginen selitys autismille. Sen ajateltiin olevan seurausta lapsen varhaisten vuorovaikutusuhteiden ongelmista. Tarkasteltiin erityisesti lapsen ja äidin välistä suhdetta. Kannerin tapauksia yhdisti lasten vanhempien korkea koulutustaso. Leo Kanner esitti Time-lehden haastattelussa heinäkuussa 1960, että autismin takana ovat pitkälle koulutetut ja tunnekylmyydestä kärsivät ns. jääkaappiäidit. Kanner pyysi myöhemmin lausuntoaan anteeksi. (Timonen 2009, 265-266.)