Oppimispsykologinen traditio


Charles_Ferster.png
Charles Ferster

Charles Ferster (1961) osoitti ensimmäisenä, että autistiset lapset kykenevät oppimaan. Oppimista tapahtuu, jos käyttäytymistä vahvistetaan systemaattisesti ja se tehdään strukturoidussa ympäristössä. Systemaattisesti toimien voidaan vähentää autististen lasten käyttäytymisongelmia. (Timonen 2009, 272-273.)B._F._Skinner.png
B. F. Skinner
Skinnerin (1953) ajatus operantin eli seurausten kautta tapahtuvan oppimisen periaatteesta toimii kehityksessään viivästyneiden lasten opetuksessa. David Premack kiteytti tämän periaatteen (1965) vahvistusteoriaksi. (Timonen 2009, 272-273.)