FC Facilitated Communication


Facilitated Communication (fasilitointi, tuettu kommunnikoinnin harjoittelutekniikka) Australialaisen Rosemary Crosseleyn 1970-luvulla kehittämä fyysiseen tukeen perustuva kommunikoinnin harjoittelumenetelmä

Levisi 1990-luvulla Douglas Biklenin välityksellä Amerikkaan ja Eurooppaan

Ongelmana tieteellisesti validien tutkimustulosten negatiiviset tulokset menetelmästä (Kerola & Kujanpää 2009, 80).
http://www.asatonline.org/intervention/treatments/facilitated.htm

Fasilitoinnista on tehty myös dokumentti: "Prisoners of Silence"